skip to Main Content

Som forsvarer er man den tiltaltes eneste fortrolige, hvilket førstegangs kriminelle ofte overser. Eksempelvis har den førstegangssigtede (og alle andre sigtede) RET til en beskikket forsvarer ved sin side fra det ØJEBLIK sigtelsen fremsættes – og derfor må den sigtede som udgangspunkt aldrig afhøres af politiet, uden den beskikkede forsvareren ved sin side!

Enhver sigtet har ret til at blive gjort bekendt med alt, hvad denne er oppe imod, og kun en forsvarer kan sikre, at sigtede får al vigtig information fortalt, inden den første afhøring starter.

Mine andre kerneområder har været erhvervsretlige spørgsmål for de af mine klienter, der har behov for rådgivning i forretningsmæssige spørgsmål og udfordringer samt almindelig praksis (almen praksis).

Endelig har jeg i en periode på 17 år, fra 1995 til 2012 været medlem af Flygtningenævnet i Danmark.

I dag praktiserer jeg alene indenfor strafferetten med hvervet som forsvarsadvokat.

Fagområder

Relationen mellem den tiltalte/klienten og hans forsvarer er baseret på tillid: tillid til at forsvareren kan udføre jobbet til fulde, tillid til at forsvareren er den uafhængige advokat, der beskytter mod “overgreb” fra politi/anklager – tillid til at klienten får fair play (fair trial). På samme måde er klientens tillid med til at inspirere forsvareren i det fortsættende samarbejde om at skabe grundlag for en frifindelse. Tilliden omfatter også relationen til klientens ægtefælle og familie. Familien er den tiltaltes basale tryghed, hvorfor også familien nødvendigvis må nære tillid til forsvareren.

Hvis tiltalte har nægtet sig skyldig, skal politiets bevisgrundlag minutiøst trevles op for at finde svagheder og mangelfuld efterforskning. Klienten og forsvareren vil i fællesskab finde nye temaer i den fortsatte efterforskning: nye vidner, nye tekniske undersøgelser, indhentelse af telehistorik, der mere præcist kan kortlægge tiltaltes og andres færden m.m.

Har klienten tilstået, er det forsvarerens opgave at sikre en dom, der er afbalanceret i forhold til tiltaltes personlige forhold: En personundersøgelse kan således medvirke til at dommen kan gøres betinget, evt. med vilkår om samfundstjeneste. En personundersøgelse kan udarbejdes, hvad enten klienten nægter eller tilstår – og den kan i øvrigt også pege på et eventuelt behov for mentalundersøgelse.

Flygtningenævnet er den øverste instans, der behandler flygtninges ansøgning om asyl.

Arbejdet i Flygtningenævnet er en dommerfunktion, som skal tage stilling til, om asylansøgeren skal have asyl i Danmark. Side om side med to andre nævnsmedlemmer udpeget af henholdsvis Domstolene og Integrationsministeriet afgøres endeligt efter en flertalsafgørelse om ansøger skal meddeles asyl eller afslag.

CV

1961-1963 Værnepligt – Marinen
1963-69 Jurastudiet ved Københavns Universitet
1969 Eksamen Cand. Jur. fra Københavns Universitet
1969-1972 Advokatfuldmægtig hos højesteretssagfører Arne Victor Hansen
1972 Beskikkelse som advokat
1972-1995 Bestyrelsen for Advokatfuldmægtigforeningen i Danmark, Advokatrådets Uddannelsesudvalg og Ehvervsudvalg, Advokatsamfundets 1. Kredsbestyrelse, Advokatrådets klientkontoudvalg,
1973 Møderet for landsret (L)
1973-1974 1 års studieophold ved universitetet i Strasbourg, Frankrig – Institut des Hautes Etudes Européennes (IHEE) – Université Robert Schumann
1974 Eksamen: Certificat d’Institut Des Hautes Etudes Européennes, Université Robert Schumann, Strasbourg, Frankrig
1974 Påbegyndelse af selvstændig advokatvirksomhed i København
1978 Møderet for Højesteret (H)
1983 Beskikket forsvarer (beneficeret forsvarer) i København
1995-2012 Medlem af Flygtningenævnet (udpeget af Advokatrådet)

Siden 1974 har jeg været indehaver af advokatfirmaet Lars Dinesen med hovedvægt på hvervet som beskikket forsvarer, dommerhvervet i Flygtningenævnet, erhvervsadvokat for udvalgte klienter, herunder Resino Trykfarver A/S og formand for diverse legatbestyrelser.

Sagen bliver forelagt, og opgaven påtages oftest.

Alle sagsakter overtages herefter af mig, og enhver henvendelse vedrørende pågældende sag, skal fremadrettet ske til direkte til mig.

Når det nødvendige tillidsforhold er skabt, kan vi trygt indgå samarbejde om din sag.

Hvis der er sprogkomplikationer, har jeg indgået samarbejde med flere forskellige tolke, så vi kan tale ordenligt sammen uden sprogbarrierer.

Back To Top