skip to Main Content

Jeg har været medlem af Flygtningenævnet i Danmark i 17 år – fra 1995 til 2012 – udpeget af Advokatrådet.

Back To Top